5 ključnih tačaka

efikasne saradnje sa računovođom

U poslednjih par godina intenzivno smo razgovarali sa mnogim računovođama i njihovim klijentima pokušavajući da shvatimo na koji način međusobno sarađuju. Postavljali smo razna pitanja, ali suštinski sva se svode na neke od ovih oblasti:

  • Kako saradnja izgleda iz ugla računovođe?
  • Kako saradnja izgleda iz ugla klijenta?
  • Šta je loše, a što dobro?
  • I šta bi moglo biti bolje?

Iz ovog dokumenta ćete saznati:

Izdvojili smo 5 ključnih tačaka po našem mišljenju koje su od suštinske važnosti za efikasnost saradnje.

  • Jasno definišite obim saradnje
  • Plaćajte na vreme
  • Pravovremeno informisanje
  • Fer odnos i razumevanje
  • Minimizujte ili eliminišite tehničke probleme


Ostavite nam Vaše podatke kako bismo mogli da Vam pošaljemo vodič .

Ime i prezime
Email*
Kompanija/Organizacija
Pozicija*

Ovom prijavom ćete automatski biti dodati na email listu, a ukoliko ne budete želeli više da budete deo liste odjava je laka i možete se odjaviti jednim klikom u dnu bilo kog maila.