PROIZVODNJA U LIDDERU

Vodič za vođenje proizvodnje

Bilo da je reč o serijskoj proizvodnji ili proizvodnji po narudžbini (za poznatog kupca), možete automatizovati evidentiranje poslovnih promena koje se odnose na vašu proizvodnju. Ovde smo naveli pravila koja je potrebno ispoštovati i dali njihov opis, sa posebnim primerom automatizacije proizvodnje i prodaje u pekarama.

Iz ovog dokumenta ćete saznati:

· Kako evidentirati nabavku sirovina/materijala
· Kako formirati specifikaciju proizvoda
· Kako napraviti proizvodnu kalkulaciju
· Kako evidentirati direktnu prodaju gotovih proizvoda
· Kako evidentirati prodaju gotovih proizvoda iz MP
· Kako se radi zatvaranje proizvodnje
· Primer automatizacije proizvodnje i prodaje u pekarama.Ostavite nam Vaše podatke kako bismo mogli da Vam pošaljemo link sa kojeg možete preuzeti kompletan materijal.

Ime i prezime*

Email*

Kompanija/Organizacija

Pozicija*

Ovom prijavom ćete automatski biti dodati na email listu, a ukoliko ne budete želeli više da budete deo liste odjava je laka i možete se odjaviti jednim klikom u dnu bilo kog maila.